Contact: 06-19460034

Beleid, missie en visie

Waar staat Ruyters Advies Groep voor

Wij staan voor vakmanschap en het leggen van verbindingen. Wij dragen ervaringskennis uit tijdens trainingen en workshops.

We adviseren  op een verantwoorde wijze waarbij  wij rekening houden met de ruimtelijke ontwikkeling en de omgeving. We trachten onze adviezen reeds  door te vertalen naar de Omgevingswet die eraan staat te komen. Wij adviseren binnen het kader van vastgestelde wet- en regelgeving op het gebied van omgevings- en milieurecht.

Missie
Integrale, hoogwaardige advisering. Kennis verspreiden door hoogwaardige kennisoverdracht.

Visie
Om bovenstaande missie te verwezenlijken willen wij een milieuadviesbureau zijn in het zuiden van het land, die:

  • Rekening houdt met nieuwe wettelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet;
    Klantgericht werkt en de afgesproken kwaliteit levert;
    Milieubewust handelt en adviseert;
    Duurzaamheid meeneemt bij de advisering;
    De medewerkers uitdagend werk biedt in een slagvaardige organisatie;

Met als achterliggende gedachte dat onze wijze van werken zal bijdragen tot een duurzame samenleving voor de generaties van vandaag en morgen.