Contact: +31(0)6-19460034

Hoe doen wij toezicht

Toezicht en handhaving bedrijven

Hoe doen wij toezicht bij bedrijven?

Wij passen risicogericht toezicht toe. Hierbij wordt het risico voor het milieu en de omgeving blootgelegd. De exploitant wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid en de risico’s die gelopen worden.  

Wij leveren maatwerk met inachtneming van de procedures van de organisatie. Inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met toezicht op (complexe) industriële en agrarische bedrijven.

Risicogericht toezicht

Tijdens het bedrijfsbezoek komen de verschillende aspecten zoals afvalbeheer, energie en opslag gevaarlijke stoffen aan de orde. Vooral het waarom een exploitant moet voldoen aan bepaalde regelgeving en wat zijn voordeel hiervan is, wordt tijdens een controle gecommuniceerd.

Rapportages

Na uitvoering van de controle wordt een rapportage opgesteld en een brief. In deze brief worden de overtredingen van de voorschriften, de tekortkomingen en de mogelijke oplossingen opgenomen en worden verdere afspraken en termijnen vermeld.

De rapportage voorziet in alle informatie voor een probleemloze uitvoering van een eventueel vervolgtraject en de verwerking in het digitale informatiesysteem.

Productvarianten 

De aard en omvang van de controles, rapportages en brieven is naar wens te bespreken. In alle gevallen worden brieven conform afspraak aangemaakt en afgehandeld.

Contact

Wilt u van onze diensten gebruik maken, kan een vrijblijvende offerte worden opgevraagd 06-19460034 of info@ruytersadviesgroep.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen