Contact: 06-19460034

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving milieu

Ruyters Advies Groep VOF levert maatwerk met inachtneming van uw procedures en handhavingsbeleid. De toezichtstaken bestaan uit opleveringscontrole na het verlenen van een omgevingsvergunning, integrale controles en de hieruit voortvloeiende hercontroles en handhavingsprocedures. Ruyters Advies Groep VOF heeft jarenlange ervaring op toezicht milieu en levert maatwerk met inachtneming van uw procedures en handhavingsbeleid. De toezichtstaken milieu bestaan uit opleveringscontrole na het verlenen van een omgevingsvergunning, integrale controles en de hieruit voortvloeiende hercontroles en handhavingsprocedures.

Integrale controle 
Tijdens het bedrijfsbezoek komen de verschillende aspecten aan de orde op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Na uitvoering van de controle wordt een rapportage opgesteld en een brief in de lay-out van uw organisatie. In deze brief worden de tekortkomingen opgenomen en worden afspraken en termijnen vermeld. De rapportage voorziet in alle informatie voor een probleemloze uitvoering van een eventueel vervolgtraject en de verwerking in uw informatiesysteem.

Hercontroles  
Ons milieu adviesbureau zorgt voor de termijnbewaking en de uitvoering van de hercontrole. Zo nodig ontvangt het bedrijf een vooraankondiging met de mogelijkheid voor het bedrijf tot het indienen van een zienswijze. Indien bestuursrechtelijke maatregelen worden toegepast vindt overdracht plaats aan het bevoegd gezag, tenzij ook de repressieve handhaving is uitbesteed.

Repressieve handhaving
Ruyters Advies Groep VOF kan ook worden ingezet bij de repressieve handhaving. In overleg met u wordt dan overgegaan tot het opleggen van een dwangsom, bestuursdwang of intrekking van een vergunning.

Productvarianten 
De aard en omvang van de controles, rapportages en brieven is naar wens te bespreken. In alle gevallen worden brieven conform uw protocollen en uw lay-out aangemaakt en volgens uw procedures en handhavingsbeleid afgehandeld.

Wilt u ons milieu adviesbureau inzetten voor controlewerkzaamheden in Limburg of Noord-Brabant dan kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen 06-42061695 of info@ruytersadviesgroep.