Contact: 06-19460034

Cursus integrale handhaving

Cursus integrale handhaving

Inclusief: Activiteitenbesluit 

Stuur een mail voor de data in 2018 naar info@ruytersadviesgroep.nl .

Onze visie
Behaal meer rendement door interactief en gericht te trainen. Wij ontwikkelen voor u een training die volledig is afgestemd op uw praktijksituatie.

Workshop integrale handhaving ( 2 dagen )
Inclusief: Activiteitenbesluit

Inleiding
De VROM-wetgeving is sterk in beweging. Het Activiteitenbesluit is wederom gewijzigd, normen en richtlijnen
waarnaar in wetgeving en vergunningen wordt verwezen zijn vernieuwd, gebruiksvergunningen zijn vervangen door het Gebruiksbesluit en de inwerkingtreding van de Wabo.
Handhaving van VROM-regels werd tot op heden vaak sectoraal uitgevoerd; milieu, bouw en brandveiligheid werden afzonderlijk geïnspecteerd.
Tegenwoordig werken steeds meer overheden toe naar integraal toezicht.

Doelgroep
De workshop is gericht op toezichthouders Wabo die beschikken over de basiskennis op het gebied van handhaving, maar bijgeschoold willen worden op overige werkgebieden.

Doel
Het uitvoeren van integraal toezicht bij bedrijven. De samenwerking tussen de medewerkers van de verschillende vakgebieden binnen de gemeente te bevorderen, en de deelnemers inzicht te geven in elkaars vakgebied (beleidsuitgangspunten en -doelen, wet- en regelgeving, technische aspecten, handhavingscultuur, -processen, -instrumenten en –partners).
De deelnemers worden kennis en vaardigheden aangereikt om hun toezichthoudende taken zo integraal mogelijk uit te kunnen voeren. Realisatie van dit doel is tevens van belang omdat daarmee wordt voldaan aan de criteria van de Wabo.

Programma

Integraal toezicht algemeen
Handhavinginstrumenten
Bestemmingsplannen
Bouwregelgeving (systematiek Bouwbesluit, brandveiligheid)
Milieuwetgeving
Activiteitenbesluit (agrarisch en industrieel)
Bouwkundige aspecten in de milieuregelgeving
Brandpreventie (Gebruiksbesluit)
Opslag gevaarlijke stoffen (o.a. PGS 15)
Casuïstiek

Docent
Docent is de heer Maurice Geurts. De heer Geurts heeft een eigen adviesbureau en heeft ruime ervaring met handhaving, vergunningverlening en het Omgevingsrecht. Tevens is hij werkzaam als docent op de Hogeschool Zuyd.

Kosten
De kosten bedragen € 845,– per persoon

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen via info@ruytersadviesgroep.nl  of 06-19460034

Uitvoering
De cursusdagen vinden plaats op zie onze cursusdata. De maximale deelnemers per cursus bedraagt 8 personen, hiermee wordt onze bedrijfsfilosofie t.a.v. de cursussen gewaarborgd.

Aanmeldingsformulier voor de Cursus Integrale handhaving. Dit formulier kunt u invullen en mailen naar info@ruytersadviesgroep.nl

Referenties:

D. Rutten van de gemeente Margraten – Eijsden (mailadres / telefoonnummer  op aanvraag )

Meerdere referenties zijn op aanvraag