Contact: 06-19460034

Workshop Activiteitenbesluit (toezicht en handhaving)(2 dagen)

Workshop Activiteitenbesluit (toezicht en handhaving milieu)

Doel en doelgroep 

Deze interessante 2-daagse interactieve cursus in Limburg toezicht bij bedrijven volgens het Activiteitenbesluit heeft als doel:

Inhoudelijke kennis van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling) en de doorwerking van de diverse richtlijnen (PGS) en handreikingen (HMRI). De cursusdagen zijn bedoeld voor toezichthouders van gemeenten, regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, medewerkers van adviesbureaus, zelfstandig ondernemers en milieucoördinatoren van bedrijven. De workshop bestaat uit veel praktische casuïstiek. Er worden veelvoorkomende praktijksituaties behandeld.

Het Activiteitenbesluit is sinds de inwerkingtreding in 2008 aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid. Op 1 januari 2013 is de derde tranche van de tweede fase ingevoerd en zijn enkele agrarische besluiten ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Begin oktober 2015 zijn de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in het kader van de ‘vierde tranche’ gepubliceerd. Per 1 januari 2016 is deze in werking getreden.

De volgende aspecten en onderwerpen worden besproken:

Dag 1

• Inrichtingen (omgevingsvergunning versus melding Activiteitenbesluit)
• Relatie Activiteitenbesluit met Bor en Mor
• Opzet en structuur Besluit en Regeling
• Type A, B, C-bedrijven en de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
• Voorschriften voor industriële bedrijven

Activiteitenbesluit en Ministeriële regeling:
• Indeling en inhoud
• Overzicht voorschriften
• Overgangsrecht
• Handhavingsaspecten
• Praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Dag 2

• Herhaling
• Inleiding agrarische aspecten
• Richtlijnen en toepassing (PGS 15 en PGS 30)
• Toezicht houden bij bedrijven (de praktische kant)
Voor elk van deze onderwerpen worden de regels uit het Activiteitenbesluit op artikelniveau behandeld en worden de knelpunten in de praktijk besproken.

Lestijden

Start training 9.30 tot 16.00 uur. 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit de presentatie, wetteksten en achtergrondinformatie. Iedere deelnemer ontvangt een papieren versie van de hand-outs.

Kosten
Deelnamekosten bedragen 795,- euro (exclusief btw). Genoemde bedragen zijn per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en frisdrank/koffie/thee.

Cursusdata:

Stuur een mailtje voor de data in 2018

Aanmelden

Voor een aanmelding kunt u e-mailen naar info@ruytersadviesgroep.nl. Of bel voor vragen naar 06-19460034. Deze trainingen kunnen ook incompany worden verzorgd.