Contact: 06-19460034

Training PGS 15 Opslag gevaarlijke stoffen

Training PGS15 Opslag gevaarlijke stoffen

Algemeen:

De training biedt inzicht in alle nieuwe wettelijke verplichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de eisen zoals opgenomen in de PGS15. Het niet kennen van deze regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen kan leiden tot een ramp. Daarbij wordt het accent gelegd op de opslagen onder de 10 ton en de opslag van spuitbussen en gasflessen. Deze cursus voorziet u van direct toepasbare praktijkinformatie en de nieuwste eisen over hoe de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen volgens PGS15 uitgevoerd moet worden.

Doelgroep
De cursusdag is bedoeld voor handhavers en vergunningverleners milieu van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten en medewerkers van brandweer en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en het Activiteitenbesluit.

Programma

 • Relatie met wet- en regelgeving (Activiteitenbesluit, Bevi/Revi)
 • Opbouw en systematiek PGS 15
 • ADR en classificatie gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stoffen herkennen
 • Verpakkingen en etikettering
 • PGS15 en de vergunning/ het Activiteitenbesluit (Barim)
 • Reikwijdte PGS15
 • Werkvoorraad
 • Eisen aan de opslagplaats/ brandwerendheid (WBDBO)
 • Compartimenten
 • Tijdelijke opslag
 • Containers
 • Overige opgeslagen stoffen zoals gasflessen, spuitbussen en peroxiden
 • Opslag >10 ton
 • Eisen aan opslagen groter dan 10.000 kg
 • Tijdelijke opslag
 • Bepalen van het beschermingsniveau
 • Berekening van het product- en bluswateropvang
 • Uitgangspuntendocument (UPD)
 • Aandachtspunten bij het handhaven van opslagplaatsen
 • Bevi in relatie tot PGS 15

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in alle wettelijke verplichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de nieuwste eisen. U krijgt antwoord op vragen als:

 • Welke voorwaarden worden er gesteld aan de opslag van stoffen?
 • Hoe kan ik op gestructureerde wijze de risico’s van opslag inventariseren en toetsen aan de wetgeving?
 • Wat zijn de mogelijke oplossingen om knelpunten op te lossen?
 • Hoe gaan we om met de huidige opslagen en hoe gaan we dan over naar de nieuwe eisen?
 • Wat zijn de nieuwe eisen voor brandbeveiligingsinstallaties?
 • Waaraan moet de verpakking van de stoffen voor opslag voldoen?

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt bij aanvang van de cursusdag uitgereikt en bestaat uit een USB-stick met presentaties, relevante wetteksten en achtergrondinformatie en een papieren versie van de hand-outs.

Uitvoering
Voor diverse data in 2018 kunt u een mail sturen.

Kosten
De kosten van deze cursus bedragen € 625,- exclusief btw, inclusief alle materialen en lunch per deelnemer.

Aanmelden

Voor het aanmeldingsformulier kunt u e-mailen naar info@ruytersadviesgroep.nl. Of bel voor vragen naar 06-19460034.