Contact: +31(0)6-19460034

ErVaringsPortfolio

ErVaringsPortfolio (EVP)

Conclusies en aanbevelingen

Tijdens het “ErVaringsPortfolio”-traject is de werkervaring afgezet tegen de standaarden “Toezicht en Handhaving”, milieuklasse I, II, III en Brzo-inrichtingen.
Gedurende het traject is aangetoond dat aan de onderstaande activiteiten met betrekking tot deze standaarden wordt voldaan.

Toezicht en handhaving milieuklasse I, II, III, Brzo-inrichtingen

 1. Maken van risicoanalyses op bedrijfsniveau en indien nodig vertalen naar bedrijfsspecifiek toezichtplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
 2. Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets).
 3. Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen).
 4. Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
 5. Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
 6. Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven.

Competenties

Tevens zijn tijdens het EVP-traject de volgende competenties herkend:
Generieke competenties:
 • Klantgerichtheid,
 • Samenwerken,
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit.
Functie specifieke competenties:
 • Zelfstandigheid,
 • Oordeelsvorming,
 • Overtuigingskracht,
 • Besluitvaardigheid,
 • Omgevingsbewustzijn.

Resultaten

Op basis van de gesprekken kan worden geconcludeerd dat beschikt wordt over het vereiste hbo niveau voor wat betreft bovengenoemde activiteiten en competenties.
 
Het EVP-traject toont aan dat op hbo-niveau, toezicht en handhavingscontroles worden uitgevoerd bij complexe bedrijven.
 
Voor meer informatie of het hele EVP rapport kunt u een e-mail sturen naar: mgpgeurts@ruytersadviesgroep.nl