Contact: +31(0)6-19460034

Training eigenschappen stoffen en de effecten

Training eigenschappen stoffen en chemicaliën (tbv risicogericht toezicht)

Hoor jij dit ook vaak tijdens de inspectie: “ach, er staan maar twee gasflessen”, “de stof is niet geëtiketteerd” of “het is maar een vaste stof”.

De maatschappelijke impact die zelfs kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen kunnen veroorzaken bij incidenten is groot als er gewonde vallen of erger. Tijdens de training worden praktijkervaringen als opgedaan tijdens inzetten als adviseur gevaarlijke stoffen brandweer behandeld.

De overheid wil een veilige leefomgeving voor iedereen

Omgevingsveiligheid is een belangrijk aspect tijdens inspecties bij bedrijven. De veiligheid van omwonenden komt in het geding indien zich incidenten met gevaarlijke stoffen voordoen. Incidenten willen we voorkomen door preventieve  maatregelen en voorzieningen voor te schrijven. Daarvoor is kennis op het gebied van deze stoffen noodzakelijk.

Gevaarlijke stoffen komen op veel bedrijven voor. Zowel bij industriële als ook agrarische bedrijven worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Ken jij de gevaren van de verschillende (gevaarlijke) stoffen en chemicaliën? Hoe moet je de gevaren van gevaarlijke stoffen inventariseren. Wat zijn de gevolgen van de stoffen die samenkomen.

Keukentafelproefjes, hiermee komt de training tot leven

Tijdens deze training wordt met eenvoudige keukentafelproefjes de fysische eigenschappen van veelvoorkomende stoffen gevisualiseerd zodat het levendige training wordt. Hoe weet je nu wanneer een risicovolle stof op een goede wijze wordt opgeslagen. Welke opslag- en blusvoorzieningen en maatregelen moeten worden toegepast om het risico van een opslag klein te houden.

Be”grijp” jij de eigenschappen van stoffen

Door de fysische en chemische eigenschappen van (gevaarlijke) stoffen beter te begrijpen, leer je wat met een stof gebeurt wanneer deze vrijkomt. Hierbij krijg je inzicht in de scenario’s van een stof en leer je op welke wijze je risicogericht toezicht kan toepassen (de systematiek van de nieuwe PGS’en) en op een goede manier tijdens een inspectie toezien op de naleving van de (pseudo)wetgeving (PGS’en) op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Je kunt na het volgen van deze training een voorspelling maken van de voorkomende scenario’s per ADR klasse. Hoe gedraagt een materie zich onder bepaalde omstandigheden. Bovendien krijg je inzicht in reacties tussen verschillende chemicaliën.

Data trainingen

De training zal plaatsvinden op:

  • 19 mei 2020,
  • 8 september 2020,
  • 6 oktober 2020.

Ruyters Advies Groep geeft incompany trainingen over de eigenschappen van gevaarlijke stoffen in relatie tot de opslagvoorzieningen, blus- en maatregelen die nodig zijn om de risico’s te beperken.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op: mgpgeurts@ruytersadviesgroep.nl of bel 0619460046. U kunt ons tevens vragen voor een vrijblijvende offerte.

Training eigenschappen gevaarlijke stoffen